Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine là một kiến trúc trang nhã do Yakusha Design thiết kế. Kiến trúc choáng ngợp này được lấy cảm hứng từ Soviet truyền thống là một ngôi nhà ấn tượng dành cho 6 thành viên trong một ngôi nhà cùng với quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Ngôi nhà ấn tượng mang tên Dnepropetrovskian tại Ukraine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *