Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

Ngôi nhà Encinos II này do a.a.a Almazán y Arquitectos Asociados thiết kế với phong cách hiện đại, tiện nghi, kiến trúc lệch tầng giúp ngôi nhà luôn ngập tràn ánh sáng và khí trời.

fc769dc59d593b9c84d0d1b1eed45bcb Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

4abb0b09c667b40423bb43922ada7c4e Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

7b4d4ccce9eac04ff88feba2aa8b8e95 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

8daab29981ec329eddae57a48731bccb Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

79c26e35f59f4599179fe1349eb0a4d7 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

401d609e3b17354ee600a85989379eca Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

373316 a Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

9299778f1f91d837362e51da512c47c4 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

b486302861418d7bbbbb8c6caed6f125 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

ba6d860ed2bedb4ad1213038c3b00915 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

ceaa1b2ecc3be955258bf5d2deb11e46 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

d560107ca9cf6d248b2124625ef3f684 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

e1e07626dfe111c3231bca9148018cc8 Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

f3312faaaace1558681d4e3361d2393a Ngôi nhà Encinos II với kiến trúc lệch tầng luôn ngập tràn ánh sáng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *