Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

NS House là một ngôi nhà nhỏ nằm ở Sao Paulo. Nó được thiết kế bởi Fabio Galeazzo Design và là một sự kết hợp tuyệt vời của các phong cách ảnh hưởng từ Ý, Pháp và Scandinavia. Tất cả cùng kết hợp hài hòa và tạo ra một không gian rất hấp dẫn và thoải mái. Mời bạn chiêm ngưỡng nhé.

f12aac0d944b051f7b5ab6751d30eec7 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

f77f5f58f7992eb7acbdaad21a4d4282 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

fd342ae878b84153661796ffcb244ff6 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

fe354c5c1e50f036c280d25d078c1779 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

1fc9396f4cd9bfa23bc7f7f414033c21 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

6e151169d0006c1abfe9e8389b6283db Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

41c0ca8b078014b77682c80cceb0978d Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

66dd3d92a242ef54ec64cac8cb0aa83b Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

98f484b44faefd50ed395ffd41457abf Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

109da1a3232431be370d47ee13afc2ee Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

8502d36778dc0364e90f4e665f952375 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

373344 a Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

90844007bf73a6d2cf595423b099a237 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

ab49cbee026dbead6d7ded5839b466a5 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

b09ada2c882f5d60c41df7eb46718c01 Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

c74ac7839354e719577d4ee29cd4a49c Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

e8a034c4680e2c8e121cdf01787ef7ac Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

e16d259a85840341c7fcc2b70e166b6e Ngôi nhà nhỏ kết hợp nhiều phong cách ở Sao Paulo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *