Bài thơ Đồng hồ quả lắc

Bài thơ Đồng hồ quả lắc

Bài thơ Đồng hồ quả lắc của nhà thơ Đinh Xuân Tửu nhắc nhở các bạn nhỏ phải biết quý trọng và sắp xếp thời gian của mình một cách hợp lý, khoa học.

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ quả lắc
Tích tắc đêm ngày
Không ngừng phút giây.

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc:
Học, chơi, ăn, ngủ
Có giờ có giấc.

Tích tắc! Tích tắc!
Đồng hồ luôn nhắc
Từng phút từng giờ
Quý hơn vàng bạc.

Tác giả: Đinh Xuân Tửu
Nguồn: Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997


Bài thơ Đồng hồ quả lắc được đưa vào giảng dạy trong SGK Tiểu học, vì thế càng trở nên phổ biến và nổi tiếng với nhiều thế hệ bạn nhỏ.

Ngoài ra, có hai bài thơ khác cũng từng được in trong sách giao khoa qua các thời kỳ khác nhau. Thế giới cổ tích xin giới thiệu với phụ huynh và các bé tham khảo.

Bài thơ Đồng hồ

Tích tắc tích tắc,
Kim ngắn chỉ giờ
Kim dài chỉ phút.

Tích tắc tích tắc,
Thì giờ vùn vụt
Nhanh như tên bay.
Chớ phí một giây,
Em chăm chỉ học

Tác giả: khuyết danh
Nguồn: Tiếng Việt 1, tập 2 (1996)

Bài thơ Đồng hồ quả lắc
Bài thơ Đồng hồ quả lắc

Bài thơ Cái đồng hồ

Đồng hồ nho nhỏ xinh xinh,
Nó kêu tích tắc, nhắc mình thi đua.
Mặc trời nắng, mặc trời mưa,
Mặc cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Đêm ngày mải miết ra công,
Một giây một phút nó không bỏ hoài.
Nó khuyên ta chớ nên lười,
Học cho thuộc bài, tính thạo viết thông,
Ngày đêm chăm chỉ gắng công[1],
Một giây một phút cũng không bỏ hoài.

Tác giả: Hồ Lãng
Nguồn: Tập đọc lớp hai, tập 1 (1958)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *