Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]

Câu chuyện Quận Gió

Quận Gió là truyện cổ tích Việt Nam, kể về một người hay trộm của nhà giàu bất nghĩa chia cho dân nghèo và được vua ban thưởng vì đã vạch mặt kẻ tham quan.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Truyện Quận Gió

1. Người học trò cơ nhỡ

Ngày xưa, vào đời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành Thăng long có một tay đại bợm. Hắn đã định tâm lấy của ai là thế nào cũng có kết quả. Hắn từng làm cho bọn quan lại và bọn trọc phú mất ăn mất ngủ.

Đã nhiều lần các quan Phủ doãn cho dò bắt nhưng hắn ẩn hiện như thần không tài nào tóm được. Vì hành tích của hắn nhanh như gió chỗ nào cũng vào lọt nên người ta gọi là Quận Gió.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Nhà vua vi hành

Một hôm vào dịp gần Tết, nhà vua ăn mặc giả làm một người học trò nghèo đi dạo phía ngoài kinh thành để xem xét dân sự. Tình cờ vua đến gõ cửa nhà Quận Gió. Vua làm bộ túng bấn, nói:

– Tôi ngồi dạy học ở phường Đồng Xuân, năm hết Tết đến, được ít tiền về quê, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất hết cả, nay xin cho trú chân một đêm, mai lại đi.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Câu chuyện Quận Gió

Quận Gió thấy khách nói thế liền đáp:

– Tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít nhiều để làm tiền ăn đường.

Vua thấy nhà y cột xiêu vách nát, hỏi:

– Nhà ông tôi coi bộ cũng không giàu có gì, làm sao mà giúp tôi được.

– Chả giấu gì ông, tôi vốn là Quận Gió đây. Nghe nói ông gặp vận đen, tôi rất thương tình, vậy để đêm nay tôi cố thu xếp cho ông một món.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Quận Gió và nhà vua

2. Quận Gió – gã kẻ trộm có nhân cách

Nói rồi, rượu mời khách uống và nói thêm:

– Tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi, mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy, còn như những người làm ăn lương thiện tôi không bao giờ động đến. Bây giờ ông thử xét xem có nhà nào giàu mà gian ác bất lương cứ cho tôi biết, tôi sẽ vì ông giúp đỡ. Lấy của chúng nó không có tội vạ gì hết.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Cuộc bàn luận trong đêm

Vua nghĩ một lát, nói:

– Có nhà ông Bá Vân ở phía Đông thành đấy. Hắn có cửa hàng buôn bán giàu to, giàu có cự vạn.

Quận Gió đáp:

– Nhà ấy cho vay một lớp vốn năm bảy lớp lãi, lấy được. Nhưng ta cứ nuôi cho béo rồi sẽ lấy sau.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Truyện cổ tích Quận Gió

Vua lời nói:

– Tôi thấy nhà ông gì gần đây ruộng sâu trâu nái, nhà ngói tường dắc, coi chừng thế nào?

– Không được! Nhà ấy trần lực làm ăn, trời chưa sáng đã dậy ra đồng, mặt trời lặn mới về thổi cơm, cần cù như thế, không nên lấy. Thôi! Có anh quan coi kho kia hay ăn bớt của công. Hôm nay nhân thể tôi đi lấy cho.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Viên quan coi kho

– Thực thế à?

– Tôi đã tra xét kỹ. Hắn lấy của công mỗi ngay một ít, đưa về quê tậu vườn tậu ruộng có đến hàng trăm mẫu.

Vua tò mò muốn biết xem tài nghệ của Quận Gió bèn đi theo. Quận Gió trước ngần ngại nhưng sau cũng bằng lòng, và bảo:

– Trước khi lấy, tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa, nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Truyện cổ tích Việt Nam – Quận Gió

Đoạn bảo thầy đồ giả nai nịt gọn ghẽ rồi cả hai cùng ra đi trong đêm khuya. Đến nhà viên coi kho, Quận Gió bảo vua đứng chờ ở bụi, rồi cắt giậu tìm cách mở cửa vào nhà. Sau đó, chàng dắt vua vào buồng mở hòm lấy ra năm nén bạc đưa cho vua xem và nói:

– Đây là bạc hắn mới trộm của kho về để riêng chưa dùng đến. Thôi ông cầm lấy về quê ngày đi mà ăn Tết, đừng có la cà đâu để chúng bắt được. Tôi sẽ tìm cách làm cho hắn không biết là đêm nay có trộm.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Nhà vua và các quan vào chầu

3. Sự công bằng được thực thi

Vua nhìn thấy trên mỗi nén bạc có mấy chữ “ngự khố bạch kim”, tin lời Quận Gió là đúng và thầm khen hắn có tài. Vua đi luôn về cung, giấu bạc dưới chân thành. Sáng hôm sau là ngày Nguyên đán, trăm quan vào chầu chúc vua muôn tuổi. Vua cho gọi chủ kho đến hỏi:

– Nhà ngươi đêm qua mất trộm phải không?

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Câu chuyện cổ tích Quận Gió

Thấy hắn không đáp, vua lập tức sai viên Trung sứ đến dưới chân thành lấy năm nén bạc về. Vua đưa cho hắn xem, hắn cứng lưỡi không trả lời được, đành cúi đầu nhận tội.

Quận Gió sau đó được vua vời vào cung ban cho hiệu là “trộm mà quân tử” và ban thưởng rất hậu.

Câu chuyện Quận Gió – Truyện cổ tích Việt Nam
– TheGioiCoTich.Vn –
Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Nhà vua và người ăn trộm

Nội dung và ý nghĩa của truyện cổ tích Quận Gió

Quận Gió tuy là một tay đại bịm nhưng lại là một tên trộm có nhân cách, được người dân yêu quý và nhà vua trọng thưởng. Anh ta chỉ ăn trộm của những kẻ nhà giàu bất chính, chia cho người nghèo. Và trong một lần đi trộm, đã vô tình có công giúp nhà vua vạch mặt được một kẻ tham quan chuyên bòn rút ngân khố.

Câu chuyện đã thể hiện mong muốn có được sự công bằng của những người dân lao động nghèo khổ trong xã hội cũ, đồng thời cho thấy quan niệm về đạo đức của người xưa, đó là những kẻ gian tham đại diện cho cái ác nhất định sẽ bị trừng trị đích đáng.

Truyện còn nhắn nhủ các bạn nhỏ hãy biết sống và giúp đỡ người khác. Quận Gió tuy làm một việc trượng nghĩa, nhưng chúng ta cũng không nên cổ súy cho hành động trộm cắp ấy, vì làm giàu từ đôi bàn tay chân chính của mình thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Quận Gió [Truyện tranh cổ tích Việt Nam]
Trộm mà quân tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *